Bardienst introductie

Introductie

De vereniging streeft naar “maximale gezelligheid en redelijke prijzen in ons clubhuis.

Dat kan alleen als we baas in eigen huis zijn en blijven. Daar hebben we de medewerking van al de leden voor nodig.

Daarom dienen alle seniorleden minimaal twee  bardiensten voor zijn /haar rekening te nemen.

Noteer direct in je agenda wanneer je dienst hebt. Regel vroegtijdig vervanging als je onverhoopt niet

kunt op de geplande tijd/dag en geef die mutaties door.

Lees deze instructie aandachtig door als je nog geen (ruime) ervaring hebt met de bardienst.

Deze instructie is zowel op internet te vinden als in een map in het clubhuis en op onze website: www.ltcscharendijke.nl

Mocht en er nog vragen zijn of opmerkingen/aanvullingen op deze instructie, neem dan contact op via email, whatsapp of

telefonisch met Tom van Tienen 06 30847002 of  0111671202 tcscharendijke@gmail.com.

 

Het bardienstrooster/Inschrijven voor bardiensten

Zoals bekend is er bij de LTC voor gekozen om de bar  in eigen beheer te doen. Daarvoor is het nodig dat

alle seniorleden minimaal twee maal per jaar een bardienst doen en/of deelnemen aan een klusdag .

De leden kunnen via inschrijving op het bardienstrooster aangeven wanneer zij bardienst willen doen. Dit

bardienstrooster is te vinden op onze website: www.ltcscharendijke.nl onder de tab: “bardienst”.

 

Om in te schrijven in het bardienstrooster dien je eerst in te loggen op onze website met je

gebruikersnaam en wachtwoord. Kies daarna “Bardienst”, ”Invullen bardienst” en kiest uit de nog

beschikbare diensten (aangegeven door een potloodje). Klik op het potloodje en bevestig je keuze. Je

bardienst of klusdag  is nu vastgelegd.

 

Mocht je je wachtwoord zijn vergeten, dan kunt je dat via 'wachtwoord vergeten?' op de inlogpagina

achterhalen. Mocht je ook je inlognaam zijn vergeten stuur dan een mailtje aan de bardienstcoördinator, Tom van Tienen

naar tcscharendijke@gmail.com  of 0630847002 en 0111671202 en u ontvangt nieuwe inloggegevens.

Behalve bovenstaande bardiensten, zijn er ook klusdagen waar je voor in kunt schrijven.

 

Bardienst ruilen/verhinderingen

Het kan natuurlijk gebeuren dat je op de tijd dat je bardienst hebt toch niet blijkt te kunnen.

In dat geval moet je zelf voor een vervanger zorgen. Het makkelijkste kun je dan een persoon vragen die

een andere week op dezelfde dagdeel ingepland staat. Een kennis vragen te ruilen kan natuurlijk ook.

Om toegang te krijgen tot het paviljoen moet een ruil altijd per e-mail door worden gegeven aan de

bardienst coördinator naar tcscharendijke@gmail.com of  0630847002 en 0111671202.

Verder zijn er nog enkele vrijwilligers die bereid zijn in uitzonderingssituaties een bardienst van iemand

over te nemen tegen een geringe vergoeding. Zie hiervoor “vrijwilligers voor overname bardienst”.

Vrijwilligers voor overname bardienst.

Enkele leden zijn in principe bereid op enkele dagdelen een bardienst over te nemen tegen een

vergoeding. Indien je de geplande bardienst niet kunt doen en geen vervanger kunt vinden door te ruilen,

kun je één van deze leden benaderen en met hem of haar een afspraak maken voor overname van de

dienst. De bardienstcoordinator beschikt over de namen van deze vrijwilligers.

 

Attentie:

De vergoeding is een afspraak tussen 2 leden onderling. De vereniging houdt alleen de lijst met

vrijwilligers bij op de website en heeft geen bemoeienis met betaling of het zoeken naar vervangers.

De overgenomen bardienst telt als een bardienst voor degene die betaalt.

Als er geen vervanger gevonden wordt, moet de bardienst gewoon worden gedaan door de ingeplande

persoon.

Wil je Vrijwilliger worden of  je beschikbaarheid aanpassen? Neem dan contact op met de bardienstcoördinator.