Tennispark LTC Scharendijke

De Lawn Tennis Club Scharendijke is opgericht op 16 april 1982. Sindsdien is de club uitgegroeid tot een club met een stabiel en gezond ledenaantal, een nette opgeruimde accomodatie met 3 banen (allen verlicht), een minibaan en een clubhuis.

 

Lokatie:
Elkerzeeseweg 2a, 4322 AJ Scharendijke tel. 0111-672194

Accomodatie:

3 Gravelbanen, minibaan en clubhuis.

Banen geopend van 1 april tot eind kalenderjaar, ijs en weder dienend.

Parkreglement:

Alle gebruikers van de banen dienen zich te houden aan het parkreglement. Het parkreglement is te verkrijgen bij het secretariaat of download het op onze website bij 'Bestuur' - Parkreglement.

Afschrijven van de banen:

Vooraf een baan reserveren is niet mogelijk. Op de banen is een afschrijfbord aanwezig, waarop door inhangen van lidmaatschapspasjes of introducépasjes aansluitend een baan kan worden afgeschreven. Gedurende de wachttijd behoeft men niet op de baan aanwezig te zijn. De maximale afschrijftijd is voor enkelspel en dubbelspel 45 minuten.

Baangebruik door niet leden:

Senioren kunnen incidenteel niet-leden op de baan introduceren, wanneer de baanbezetting dat toelaat. Zij dienen daartoe voor hen een introductiepasje af te halen. Kosten € 5.00 per dag per introducé.

Deze pasjes kunnen worden afgehaald bij Ellen Rusch, Klaverstraat 61, 4322 CG Scharendijke, P.J. van der Horst, Platteweg 27, 4322 BD Scharendijke of Tom van Tienen, Klaverstraat 21, 4322CG Scharendijke.

Sleutel kantine :

Indien u een sleutel wenst die toegang verschaft tot de kantine, dan kunt u zich wenden tot penningmeester Birgit Stigter, Klaverstraat 50 (06-29499642). De borg voor deze sleutel bedraagt € 20.00.