Seksuele Intimidatie

Seksuele intimidatie in de sport
Iedereen die tennist moet dit in een veilige omgeving kunnen doen. Daarom spant de KNLTB zich samen
met NOC*NSF in om alle verenigingen te ondersteunen bij de uitvoering van een sociaal veiligheidsbeleid.
Voorlichting over preventie van seksuele intimidatie is hier een belangrijk onderdeel van.
De ernst en mate van het seksueel grensoverschrijdend gedrag varieert, maar voor de slachtoffers en
de sportomgeving kan het ingrijpende gevolgen hebben.


Wat is seksuele intimidatie?
Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, nonverbale
of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst
of gedwongen wordt ervaren. Het gaat er dus niet om hoe iemand het bedoelt, maar om hoe de
ander het ervaart.


Vertrouwenscontactpersoon
Voor iedereen die te maken krijgt met seksuele intimidatie kan dit een ingrijpende ervaring zijn. Heb je
behoefte aan een gesprek neem dan contact op met de vertrouwenscontactpersoon van de KNLTB of
met het meldpunt van NOC*NSF.


KNLTB vertrouwenscontactpersoon – Anje Zuidhof
Telefoon: 06-53894912


Bij geen gehoor kun je een voicemail bericht achterlaten met daarin je telefoonnummer, je wordt dan
zo snel mogelijk terug gebeld. Wil je liever direct iemand spreken, neem dan bij geen gehoor contact
op met het NOC*NSF meldpunt.


NOC*NSF meldpunt
Telefoon: 0900 – 2025590
Het meldpunt is bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag
van 12.00 uur tot 16.00 uur. Op zondag is het meldpunt niet bereikbaar.


Deze informatie is ook te vinden op www.knltb.nl/vcp.