Algemene informatie

De Lawn Tennis Club Scharendijke is opgericht op 16 april 1982. Sindsdien is de club uitgegroeid tot een club met een stabiel en gezond ledenaantal, een nette opgeruimde accomodatie met 3 banen (allen verlicht), een minibaan en een clubhuis.

 

Lokatie:

Elkerzeeseweg 2a, 4322 AJ Scharendijke tel. 0111-672194

Secretariaat:
E.N. Rusch
Klaverstraat 61
4322CG Scharendijke
Telefoon: 0111671809

Emailadres: secretarisltcs@hotmail.com

Bankrelatie:
Rabobank Schouden-Duiveland IBANnr. NL57RABO0357848519  (BIC RABONL2U)

Kamer van Koophandel:
Middelburg nr. 40310311

KNLTB:
Verenigingsnr.: 86389

Ledenadministratie:
Tom van Tienen
Klaverstraat 21
4322 CG Scharendijke
Telefoon: 0630847002
Email tomvantienen@gmail.com

Verenigingsorgaan en activiteitenkalender:

Activiteiten en mededelingen worden middels de website www.ltcscharendijke.nl , rondschrijven of e-mail bekend gemaakt.

Behalve tennislessen organiseert de Technische Commissie toernooien, dameseilandcompetitie, clubkampioenschappen, districtcompetitie, e.d. Omstreeks maart verschijnt de activiteitenkalender, waarop alle activiteiten die voor de komende zomer op de tennisbaan zijn gepland, staan vermeld. Deze kalender is ook op de tennisbaan te raadplegen.
 

Tenminste eenmaal per jaar vindt er een Algemene Ledenvergadering plaats:

Jaarlijks vindt de Algemene Ledenvergadering plaats in de maand april; vaak gelijktijdig met het openingstoernooi. Leden worden hiervoor uitgenodigd.
 

CLUB VAN 100:

Buiten verenigingsverband opereert een club van honderd, die tot doel heeft de vereniging extra te ondersteunen door het doen van bijzondere aankopen voor de vereniging. Met een jaarlijkse donatie van € 20,00 kan men hieraan deelnemen.

Aanmelding bij G. Cobussen, Elkerzeeseweg 36a, 4322 NB Scharendijke, of gerard@duinenstrand.nl.

 

ER KUNNEN ZICH TUSSENTIJDS WIJZIGINGEN VOORDOEN. ER KUNNEN GÉÉN RECHTEN AAN DEZE INFORMATIE WORDEN ONTLEEND.