REGELING SERVICEDIENST

 • REGELING SERVICEDIENST (Bardienst en klussen op de accomodatie)
 • Van ieder seniorlid wordt verwacht, dat zij twee servicediensten per jaar verrichten. Dit kunnen bardiensten, keukendiensten en/of klusdiensten zijn.
 • Op de factuur van de contributie wordt hiervoor 2 keer 15 euro in rekening gebracht. Na het verrichten van de diensten vindt periodiek (een keer per kwartaal) terug storting plaats.
 • Dus wie geen diensten invult en verricht betaalt 30 euro per jaar extra.
 • Juniorleden zijn van de servicediensten vrijgesteld.
 • Vrijwillige deelname van servicedienst van  vrijgestelde leden is altijd mogelijk en wordt zeer op prijs gesteld.Aanmelden/invullen van de diensten gebeurt via de website. 
 • De diensten moeten voor aanvang van het seizoen zijn ingevuld, wijzigen kan later altijd nog.
 • Wijzigingen op de website geschieden via de bardienst coördinator.
 • Regel vervanging vroegtijdig als je op geplande dag/tijd niet kunt en geef dit door aan de bardienst coördinator.
 • Uit praktisch oogpunt is het wenselijk om een reservepool te vormen met leden, die extra diensten willen vervullen. Deze leden ontvangen een vergoeding van 15 euro per verrichtte dienst. Graag opgave voor deze pool aan de bardienst coördinator.
 • Noteer in het boek op de bar de aanvangstijd en de vertrektijd van je dienst. Niet ingevuld geen vergoeding!!!!!
 • Zie voor verdere informatie op de website ltcscharendijke.nl. Klik dan op <Bardiensten>. Voor het opgeven voor een servicedienst klik op <invullen bardiensten>. 
 • De bardienst coördinator is Tom van Tienen, mobiel: 06 3084 7002, email:tcscharendijke@gmail.com