Wat is de 'Club van 100' ?

Beste Tennisvrienden, 


Binnen LTC Scharendijke bestaat de 'Club van 100'. De 'Club van 100' is een orgaan binnen LTC Scharendijke dat als doel heeft de gehele tennisvereniging extra financiële steun te kunnen verlenen.

De doelstelling van de 'Club van 100' is het financieel ondersteunen van div. activiteiten rondom het tennis binnen LTC Scharendijke.

Onderstaand een aantal voorbeelden van activiteiten die de 'Club van 100' zal gaan ondersteunen: 

  • Ondersteuning ledenactiviteiten
  • Onderhoud/verbeteringen park en clubhuis 
  • Indien noodzakelijk financiële ondersteuning LTC toernooi 
  • Eventuele aanschaf materialen en activiteiten ter bevordering van het jeugdtennis. 

Hoe wordt u 'Club van 100'-lid?
Om lid te worden van de 'Club van 100' hoeft u slechts ééenmaal per jaar minimaal € 20.00 te doneren, meer kan natuurlijk ook. Dit kunt u doen middels het inschrijfformulier dat onder andere op de website van LTCS staat. U kunt lid worden met uw bedrijf, als particulier en als meerdere leden samen. Uw lidmaatschap van de 'Club van 100' wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd, tenzij u vòòr 1 maart uw lidmaatschap van de 'Club van 100' schriftelijk opzegt. 

Wat krijgt u er als lid voor terug? 

  • Een vermelding op het 'Club van 100' bord dat gedurende het hele jaar op een prominente plaats in het clubhuis komt te hangen en tevens op onze LTC website. 
  • Updates via de e-mail/website over de stand van zaken m.b.t. de activiteiten van de 'Club van 100'.
  • Het belangrijkste is dat u als lid van de 'Club van 100' het mogelijk maakt  dat er wat extra’s gedaan kan worden binnen LTC Scharendijke.

Wij hopen ook u binnenkort op te kunnen nemen in de 'Club van 100'. 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van LTC Scharendijke,

Evert Blaas (penningmeester)